Изпратете обяви на номер:


+381 65 421 68 82


За нас:

Този сайт предоставя бърз и лесен начин за възрастни хора да рекламират себе си посредством съобщение. Той е предназначен за всички хора, които са отворени, свободни и склонни да се срещнат с нови хора, без значение дали причината е социализиране, връзка, брак или просто търсене на приключение.

Достигнахме до тази идея търсейки из интернетa в страната, който е пълен с редица сайтове, които главно мамят хората, или не са достатъчно конкретни, заради което имат нисък трафик и малък брой потребители. Нашия подход е съвсем различен. Предоставяме на нашите потребители на висококачествени онлайн услуги за интимно социализиране, които са напълно автоматизирани, безопасни и дискретни.

Нашият дългосрочен план е да създадем голяма база от потребители от целите Балкани, които да комуникират един с друг, да правят контакти и да уговарят лични срещи помежду си. Какъвто и да е случая, ние подкрепяме любовта и предоставяме на потребителите си свободата да я изказват по начинът, който намират за най-удобен, без да се нарушават свободата и правата на другите.

Също така призоваваме нашите потребители техните главни приоритети да бъдат дискретността и безопасността по всяко време. Грижете се добре за личната си безопасност, здраве и интимност.